İzciliğin Amacı

İZCİLİĞİN AMAÇLARI

İzcilik çalışmaları çocuk ve gencin bir bütün olarak bedensel, zihinsel. sosyal ve ruhsal yönden gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Şu halde izcilik çalışmalarının amacı bu etkinliklere katılan çocuk ve gencin;

  • Yurduna, milletine, Atatürk İlkelerine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu,
  • İyi karakterli, toplum içinde yapıcı ruha sahip,
  • Kanun, nizam, talimat ve emirlere saygılı, diplinli,
  • Başkalarını düşünen, düzenli, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden,
  • Halka hizmet etmekten zevk duyan,
  • Kendisi için gerekli el becerilerine sahip,
  • Kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen,
  • Doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan, nitelikte bir yurttaş olarak yetiştirilmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.