Üyelik Şartları

Üye olma

Giriş Aidatı : 500.00.TL.

Aylık Aidatı : 20.00.TL

Madde 7 (1) Dernek üyeliği aşağıdaki şartlarla gerçekleşir.

a) Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,

b) İzci liderliği, gençlik ve spor alanlarında ve dernek çalışma birimlerinde sorumluluk alabilmesiyle ilgili olarak geçerli kurs veya yeterli belgeye sahibi olmak,

c) Derneğe giriş ve yıllık aidatını ödemeyi kabul ediyor olmak,

ç) Dernek üyelik formunu doldurarak yazılı müracaatta bulunmuş olmak,

d) Yönetim kurulunca üyeliği kabul edilmiş olmak,

Üyelikten çıkma ve çıkarılma

Madde 8- (1) Üyelikten çıkma ve çıkarılma aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşir.

a) Her üye önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

b) Hiçbir kimse üyelikte kalmaya zorlanamaz.

c) Üyelikten çıkma üyenin isteği ile çıkarılma ise; Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkını kaybetme, dernek tüzüğüne aykırı hareket etme, üyelik aidatlarını ödememe durumlarında yönetim kurulu kararıyla olur.

Üyelerin hakları,  görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9- (1) Üyelerin hakları, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üyeler eşit haklara, seçme ve seçilme haklarına sahiptir.

c) Üyeler genel kurul kararlarında ve yönetim kurulu seçimlerinde oy haklarını şahsen kullanırlar.

ç) Üyeler genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uymak zorundadırlar.

d) Üyeler her türlü önerilerini yazılı ve sözlü olarak yönetim kuruluna ve genel kurula yaparlar.

e) Yıllık aidat borcunu ödemeyenler yönetim kurulu kararından en az otuz gün önce e-posta yoluyla veya yazılı olarak uyarıldıktan sonra yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar.

f) Üyelikten çıkan veya çıkartılan üyeler yükümlü olduğu döneme ait aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

g)  Üyeler dernek tüzüğüne uygun davranmak zorundadırlar.

ğ) Üyeler derneğin amacını engelleyici tavır ve davranışta bulunamazlar, dernek adını kullanarak çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamazlar.

h) Onursal üyeler genel kurullara katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.